Základní informace

Noc fakulty je studentský festival pořádaný druhým rokem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Festival je prostředkem fakulty pro otevření se, a to jak navenek směrem k široké veřejnosti, ale i k vlastní akademické obci. Festival tak je plně otevřen každému návštěvníkovi a vytváří zázemí pro přátelské setkávání i neformální vzdělávání.

Dominantní část festivalu tvoří paralelně se odehrávající přednášky zpravidla s právní tématikou. Ideou festivalu bylo ukázat akademické obci i celému světu to nejzajímavější, co se na fakultě děje a zkoumá. Vedle akademiků z fakulty se na festivalu můžete také setkávat s odborníky na právo z jiných institucí. Dále se snažíme se zvát i hosty mimo právnický svět, kteří se však s právem také často potýkají. Není tak problém se na festivalu setkat s lékaři, biology, ekonomy, politology, regionalisty i religionisty. Jejich přednášky jsou s právem zpravidla spojeny a umožňují návštěvníkům se na stejné problémy dívat různými pohledy. Není vzácností, že v jeden moment probíhá až osm přednášek na různá témata, takže divák se musí rozhodnout, který host či téma je pro něj nejzajímavější. Široká nabídka a široký záběr zároveň znamenají, že si každý najde téma, které je mu nejbližší. Přednášky také nemají striktní akademickou rigoróznost, jejich cílem je spíše zaujmout tématem nebo případně pobavit.

Snažíme se také v rámci festivalu reagovat na aktuální dění v ČR a zapojovat do programu diskuze o celospolečenských tématech. Právě proto se na prvním ročníku konala také první diskuze všech kandidátů na prezidenta ČR. Vedle vzdělávací části stojí doprovodný program, který nabízíme návštěvníkům, kteří jsou již přednáškami nasyceni. K dispozici je celá řada aktivit a nejrozmanitějšího doprovodného programu. Pravidelně festival hostí doprovodné přednášky z oblastí prevence a péče o zdraví. Návštěvník má příležitost najít si i takový program, který spočívá třeba v simulaci zasedání Rady bezpečnosti OSN a má tak skvělou příležitost seznámit se s novými lidmi i názory. Pro druhý ročník jsme si letos pro akčnější návštěvníky připravili kupříkladu laser game nebo trenažer virtuální reality. Energii mohou ze sebe vybít i díky Silent disco. Zavrhnout nelze přirozeně ani prosté přátelské popovídání s kamarádem, svým učitelem nebo kolegou při poslechu živé hudby s drobným občerstvením v srdci fakulty – bazénu. Právě o tom také celý festival je.

Festival Noc fakulty byl v roce 2018 oceněn JM rektorem cenou Miloslava Petruska za budování dobrého jména Univerzity Karlovy.

Druhý ročník festivalu je součástí projektu Univerzita a Republika.

Organizace projektu

Realizaci festivalu má na starosti 40 dobrovolníků z řad studentů, kteří mají chuť a energii měnit svět kolem sebe. Nezbytná je samozřejmě také podpora a tolerance ze strany vedení fakulty a jejích zaměstnanců, bez které by nebylo možné festival v budově Právnické fakulty organizovat. Třetí skupinou jsou partneři festivalu, kteří svou štědrou finanční nebo materiální pomocí umožňují konání festivalu.

Všichni vystupující řečníci i organizátoři jsou dobrovolníci, kteří svou práci odvádějí bez nároku na odměnu. Jejich odměnou je dobrý pocit z odvedené práce. Prosíme, pamatujte v průběhu festivalu na tuto skutečnost.

Loňský ročník v číslech:

Hostů

Hodin programu

Návštěvníků

Organizátorů

Vzpomínka na fakultu multidimenzionální

(první ročník festivalu)