Program

7. listopadu, 2018 | Právnicka fakulta UK
Program ke stažení

Program přednášek a diskuzí

18:00
M10O
Diskuze
Kam směřuje Česká Republika

V letošním roce slavíme 100 let od vzniku samostatného Československa a ani Noc fakulty u tohoto výročí nemůže chybět! Dovolte nám proto pozvání na panelovou diskuzi významných osobností, kterou pořádají festival Noc fakulty a Mladí občané

Jak se zpětně díváme na výzvy, kterými československý a následně i český stát prošel? Dalo se udělat něco jinak a lépe? Poučili jsme se z chyb našich předků nebo se nezadržitelně blížíme k tomu, abychom je zopakovali? Kde leží budoucnost České republiky? 

gen. Ing. Petr Pavel, M.A.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

 

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
a další hosté

 

19:30
BAZÉN
Proslov
Slavnostní zahájení

Slavnostní zahájení Jeho Magnificence pana rektora prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., spectabilis pana děkana prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. a dalších.

 

20:00
M38
Diskuze
Istanbulská úmluva

Jen málo témat vzbudilo v nedávné době tolik rozruchu jako Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – zkráceně Istanbulská úmluva. Ta je předmětem politických deklarací, církevních kázání i lidskoprávních polemik. Co je ale skutečně jejím obsahem? A je skutečně takovou spásou nebo prokletím, jak říkají její zastánci či odpůrci?

JUDr. Bc. Daniel Bartoň, Ph.D., LL.M.
Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS.
Mgr. Martin. Vaňáč, Ph.D.
a další hosté

 

20:00
M21
Debata
Debata mladých zastupitelů

 

Před měsícem usedli do svých lavic tisíce nových zastupitelů – a mezi nimi letos též nemálo mladých studentů. O své cestě do zastupitelstev, plánech, představách a prvních zkušenostech s jejich fungováním, ale též o přínosu, který mohou mladí zastupitelé přinášet své obci, bude možné diskutovat se skupinou čerstvým komunálních reprezentantů. 

Centrum politických studií
20:00
M103
Přednáška
Když matka není matkou

Mater semper certa est! Takové pravidlo platilo již od antického Říma, ale nové technologie staré poučky vyvracejí – tak by se shrnout problematika příspěvku doc. Ondřeje Frinty.

Pokrok v lékařských vědách přináší celou řadu etických i právních problému, se kterými se musí moderní společnost vyrovnávat. Otázka surogačního mateřství je jednou z nich. Role právního a sociálního rodičovství, problematika úplaty i volba této formy zakládání rodiny v případech, kdy to zdravotní okolnosti nevyžadují – to vše budou témata přednášky od 20:00!

doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

 

20:00
M120
Přednáška
Právo jako prostředek krocení konfliktů

Co je to právo? Na to přece studenti PF UK mají jasnou odpověď! Nicméně k čemu slouží právo?

Prvním naším hostem je prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., významný český filosof, pedagog, zakladatel Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, ministr školství a profesor Univerzity Karlovy. Na přednášku od 20:00 se mohou těšit zejména ti filosofičtěji založení z vás, ale i všichni hledači pravdy a spravedlnosti!

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

 

20:00
M220
Přednáška
Jan Kotěra – Architekt fakulty a jeho tvorba 

 

Sice v budově na Náměstí Curiových žijeme a studujeme, ale známe ji skutečně? Dlouho očekávaná přednáška o budově Právnické fakulty a tvorbě jejího architekta Jana Kotěry je konečně tu a vy se můžete těšit na přednášku doc. Zdeňka Lukeše, známého českého historika architektury a jejího popularizátora. Tato přednáška bude jistě skvělým doplněním našich komentovaných prohlídek fakulty!

 

doc. Ing. arch. Zděněk Lukeš
20:30
M101
Diskuze
Dlouhé stíny Mnichova

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., si Vás dovoluje pozvat na další ze série besed Sine ira et studio. Tématem nadcházejícího setkání bude stále citlivé téma Mnichovské dohody z roku 1938.

 
Dne 29. září 1938 podepsali zástupci Německa, Itálie, Francie a Spojeného království dokument, který měl změnit běh dějin a zabránit další evropské válce. Té sice Mnichovská dohoda nezabránila, ale přes to významně ovlivnila směřování Československa v druhé polovině 20. století a smýšlení jejího obyvatelstva. Jakým způsobem se Češi vyrovnali s “mnichovskou zradou” a jak se ta i dnes projevuje v české společnosti?
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.

 

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan PF UK

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prorektor pro vnější vztahy UK

a další hosté

 

21:00
M103
Přednáška
Dobré mravy v judikatuře

Judikatura je jedním z významných pramenů dnešního práva a nejinak tomu je i právu korporátním. A s kým jiným bychom se měli bavit o korporátním právu než s dr. Petrem Čechem?

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
21:00
M120
Přednáška
Prostituce ve starém Římě

Na Noci jsou samé fakultní hvězdy, takže jistě nikoho nepřekvapí, že se od 21:00 můžete těšit na předního romanistu a oblíbeného přednášejícího, prof. Skřejpka! Jak fungovala spořádaná římská rodina pod všudypřítomným dohledem censora? Jak se v Římě hledělo na nejstarší řemeslo? Přijďte v 21:00 a dozvíte se nejen to, ale i mnoho dalšího! 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

 

21:00
M214
Přednáška
Government Relations v České republice

Zajímá vás činnost trochu krypticky nazvaná government relations (často též nazýváno lobbying)?

Proč jsou v tomto povolání právníci dobří? Jaké jsou profesionální a etické limity této práce? A jaké změny může přinést vládou slibovaný zákon o lobbyingu? Proč má lobbying špatné jméno a k čemu je prospěšný? O tom všem s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Radkem Špicarem od 21:00!

Radek Špicar, M. Phil.

 

22:00
M38
Beseda
Když právo překáží lékaři 

Názory na právníky nejsou vždy nejvstřícnější a pokud se ti začnou motat ještě do situací na hranici života a smrti, nelze u dalších účastníků očekávat příliš sympatií. Právníci se tak často mohou dostávat do konfliktu s lékaři, omezovat jejich rozhodování a případně je dokonce zastrašit od nějakých riskantnějších, ale pro pacienta lepších, rozhodnutí. Na střet dvou pohledů na stejný problém mezi právníkem a členem Centra zdravotnického práva PF UK dr. Petrem Šustkem a emeritním děkanem 3. lékařské fakulty prof. Michalem Andělem se můžete těšit od 22:00!

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

 

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 

22:00
M101
Přednáška
Právo v jiné realitě

Že má právo mnoho dimenzí víme, ale co více realit?

Jaký je právní režim farmení ve WoWku? Co dělat, když je ve vašem domě pokéstop? Co když vaším domem povede v budoucnu virtuální turistická prohlídka? Virtuální realita nepřinesla jen virtuální měny, ale celou řadu právních problémů, které se týkají věcí, jež v reálném světě neexistují, ale reálně ovlivňují chod světa, a i proto se na Noci fakulty můžete těšit na jednu z vůbec prvních přednášek na toto téma v České republice od dr. Zdeňka Kučery!

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

 

22:00
M103
Beseda
Černé historky s černými stavbami 

Kdo by neznal nejkryptičtější a nejoblíbenější správařské duo naší fakulty? S černým humorem o správním právu, stavbách vesmíru a vůbec s dr. Stašou a dr. Svobodou!

JUDr. Josef Staša, CSc.

 

JUDr.Petr Svoboda, Ph.D.

 

22:00
M120
Přednáška

Proč máme plné věznice?

“Na práva se chodí, protože studenti nemají rádi matematiku a krev!” Tak by se dalo shrnout odpověď na otázku “Proč jsi šel/šla na práva?” Na druhou stranu i právníci si některé věci musí spočítat (třeba odměnu), a proto nám dovolte představit přednášku nového vedoucího KNH doc. Libor Dušek! Ten bude mluvit o české trestní politice, o mýtech, které kolem trestání kolují a o empirickém výzkumu této oblasti

doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.
22:00
M220
Přednáška
Soudní řízení – Právo nebo povinnost?

„Je soudní řízení právo nebo povinnost?“ ptá se jedna z královen českého práva doc. Alena Macková. Přední česká procesualistka se ve své přednášce bude věnovat otázce současného nastavení řešení sporů a možných alternativ, jak takové spory řešit mimo formální proceduru.

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

 

22:00
M213
Přednáška
Unijní regulace kryptoměn

Všechno je ve finále vždy o penězích a je jedno, zda jsou papírové, plastové, kovové nebo virtuální. Zejména ty poslední nicméně v nedávné době vzbudily velký zájem a kryptoměny, tokeny či ICO se dostaly do hledáčku regulátorů. Ne jinak tomu je i v Evropské unii, takže pokud vás vaše (nebo cizí) kryptické penízky zajímají, dorazte v 22:00 na přednášku dr. Martina Hobzy. Třeba po jejím skončení budete mít na účtu o něco víc!

JUDr. Martin Hobza, Ph.D.

 

22:00
M214
Přednáška
Digitální média

Digitální éra přináší digitální problémy, o kterých bude na Noc fakulty mluvit ten nejpovolanější – doc. Aleš Rozehnal! Jak se vyvinul český mediální trh bez své tištěné podoby nebo jak reagovat na problémy hate speech na internetu? Měla by Česká republika přijmout svůj Netzwerkdurchsetzungsgesetz po německém vzoru?

doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
23:00
M101
Přednáška
Zvíře a trestní právo v historii, vážně i nevážně 

Dr. Jiří Šouša uzavře druhý ročník festivalu přednáškou na téma velmi aktuální, a to vztahem trestního práva a zvířat! Nepůjde ale o ochranu zvířat, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale o souzení jejich trestných činů, odsuzování a případně i pověřováním výkonem spravedlnosti nad lidmi. Že se vám to zdá divné? Tak neváhejte a dorazte zjistit více!

Dvacátá třetí hodina je hodina trestní!

JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.

 

23:00
M103
Přednáška
Fotografie a právo z pohledu aktivního tvůrce

Fotografování je krásný koníček, který má ale celou řadu praktických právních problémů, nad kterými se každý fotograf musí před stisknutím spouště zamyslet. Otázkám spojeným s ochranou soukromí, autorským licencováním, užíváním cizích děl i rozdílům v pravidlech u komerční a nekomerční tvorby – tomu všemu se můžete věnovat s osobou na toto téma na slovo vzatou – fotografem a právníkem Mgr. Michalem Adamovským od 23:00! Součástí přednášky bude celá řada ukázek a příkladů, takže to bude krásný nejen právnický zážitek.

Mgr. Michal Adamovský

 

23:00
M120
Beseda
Fashion Law 

Právo a móda? Módní právo? Právo módy? Zpravidla když se spojí tato slova, tak se sklouzne k diskuzi o autorském právu a průmyslových vzorech, ale fashion law nabízí mnohem více! TO své si v něm tak najde fanoušek mnoha jiných právních odvětví. I proto jsme si dovolili pozvat odbornice na toto téma z Ústavu práva módního průmyslu / Czech Fashion Law Association, aby ve své trojpřednášce posluchačům alespoň naznačily šíři tohoto nového oboru!

Mgr. Zuzana Šimonovská, LL.M., ředitelka ÚPMP

 

JUDr. Renata Ryglová, členka správní rady ÚPMP

 

Mgr. Eva Fenclová, členka ÚPMP

 

23:00
M213
Přednáška
Politici před trestními soudy

Kde je hranice politického uvážení a kde začíná úvaha zločinecká? Jakým způsobem trestní soudy mohou nebo musí posuzovat jednání politiků? Nezašli jsme v boji proti korupci příliš daleko a nejsou dnes rozhodnutí, která v minulosti byla v doméně politické, předkládána soudům k posouzení a probaci až příliš často? S kazuistikou, která bude zahrnovat všelijaké korupční i jiné kauzy, a Martinem Richterem můžete zakončit náš noční program do 23:00!

JUDr. Martin Richter

 

23:00
M214
Přednáška
Právnická profesní etika 

“Právo je minimum morálky.”
Kolikrát si tuhle větu (nebo její méně sofistikovanou verzi) vyslechne právník za svůj život? A při tom je otázka profesní etiky stále důležitější a všudypřítomnější. Může advokát pro svého klienta zařídit “takovou prácičku”? Uložit někde peníze? Nebo naopak něco neudělat? Opomenout? Zachovat mlčenlivost? Jak daleko může zajít při obraně klienta? O tom či spoustě jiného s dr. Tomášem Friedelem od 23:00!

 

Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.

 

23:00
M220
Přednáška
Cena za trestání

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak se ukládají v Česku tresty? Jaké faktory ovlivňují délku trestu a jeho individualizaci, jakožto jeden z principů trestního práva? Na této přednášce se dozvíte, zda ukládaný trest ovlivňuje třeba počasí nebo nálada soudce! Jakou roli hraje, zda se zločin stal ve velkoměstě nebo v maloměstě? Vyplatí se státu trestat vězením, nebo je předchozí uvěznění často důvodem recidivy odsouzeného? To vše od 23:00!

JUDr. Jakub Drápal

 

Doprovodný program

19:30 – 00:00
M243
Doprovodný program
Mercuria Laser game

Po celou Noc pojede na Právnické fakultě laser game zdarma!

19:30 – 00:00
PF UK
Doprovodný program

 

SILENT DISCO

Největší odvaz, při kterém hudba hraje na plné pecky, ale okolí nezaslechne ani decibel.

Zahraje Vám DJ Cheek.

SILENT DISCO

Designer

20:00 – 21:10
Bazén
Doprovodný program
BZZUŠBAND

“Jsme jazzový bigband, který působí již od roku 2003 při Základní umělecké škole Klapkova v Praze. Hráváme na plesech, festivalech, tanečních večerech.” (profil pg fb)

Bzzušband

Kapela

21:30 – 21:50
Bazén
Doprovodný program
Science Slam

Věda není věda ! Věda podávaná zábavnou formou stand up vystoupení studentů Univerzity Karlovy.

Science Slam

Věda na UK

22:00 – 00:00
Bazén
Doprovodný program
Viktorie & František BAND

“Duo Viktorie & František působí od roku 2010. Věnuje především šansonu, swingu a starým muzikálovým písním, a to jak v originálních jazycích (francouzština a angličtina), tak s vynikajícími českými překlady písničkáře a básníka Jiřího Dědečka.” (profil pg fb)

Viktorie & František BAND

Kapela

19:30 – 00:00
Bazén
Doprovodný program
SIMULACE VIRTUÁLNÍ REALITY

Za hranice všedního světa snadno rychle! Chcete si zkusit létat nebo naopak bezpečně spadnout do hlubin? Na Noci budete mít příležitost!

Tento doprovodný program vám přináší partner festivalu, advokátní kancelář Kinstellar.

KINSTELLAR

 

 

19:30 – 00:00
Bazén
Doprovodný program
KÁVA NESPRESSO: WHAT ELSE?

Abyste si mohli Noc do syta i do polopita užít, bude na ní káva Nespresso po celou dobu zdarma.

 

Tento doprovodný program vám přináší partner festivalu, advokátní kancelář Kinstellar.

 

KINSTELLAR

 

 

19:30 – 00:00
Bazén
Doprovodný program
TRIMED – Kurz první pomoci a lékařské trenažery

Studentský spolek 3. lékařské fakulty zavítá na půdu Právnické fakulty a naučí vás mimo jiné jak dávat první pomoc, můžete si vyzkoušet zdravotnické trenažery nebo zjistit hladinu cukru ve vaší krvi!

TRIMED

 

19:30 – 00:00
Bazén
Doprovodný program
LOONO -Školení prevence infarktu

V rámci kampaně Žiješ srdcem učíme, jak předcházet kardiovaskulárním onemocněním, jak je včas odhalit, ale také jak se zachovat, pokud se lidé s infarktem či mrtvicí setkají u sebe nebo u někoho ve svém okolí. Málokdo totiž ví, jak se o svoje srdce & cévy správně starat.

Oficiálním hashtagem je #zijessrdcem.

LOONO

 

19:30 – 00:00
Bazén
Doprovodný program
Retrobox

Příležitost zachycení příjemného večera zajistí fotokoutek od Retroboxu.

Retrobox

 

20:00
M412
Doprovodný program
Simulované jednání Rady bezpečnosti OSN v roce 1968

Při příležitosti “osmičkových” výročí si i vy můžete zažít stejné pocity, které prožívali aktéři jednání Rady bezpečnosti OSN během invaze vojsk varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Rozhodovali byste se jinak a lépe?

Asociace pro mezinárodní otázky

 

19:30 – 00:00
Knihovna
Doprovodný program
Staré tisky knihovny

 

Zpřístupnění archivu Knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Knihovna PF UK

 

Workshopy a Mootcourt

20:00 – 22:00
M213
Workshop
Diskuze o směrování ČR  MNL Workshop: Klient – největší (ne)přítel advokáta?

Advokát je trochu zpovědník, trochu psycholog a až po tom všem právník – tak by mohlo klidně znít shrnutí této profese jejími matadory. Při tom všem se ale soft-skills, které k mezilidské komunikaci patří, věnuje v právnickém vzdělávání jen málo prostoru.

Mališ Nevrkla Legal Workshop Vám proto nabízí v rámci Noci fakulty jedinečnou možnost se s takovými matadory setkat, pobavit se s nimi o základním nastavení vztahu klient-advokát, požadavcích, které jsou na takový vztah kladeny zákonnými i profesními předpisy, i o problémech, se kterými se advokát musí každodenně vyrovnávat. Workshop bude postaven na praktických zkušenostech, které vycházejí z praxe a které nejlépe mohou pomoci mladým právníkům se zorientovat v této profesi!

Našimi přednášejícími budou JUDr. Luboš Nevrkla, Ph.D. a JUDr. Jakub Celerýn.

Mališ Nevrkla Legal

 

21:00 – 23:00
M231
Workshop
Better (Legal) Writing – tipy a triky jednoho nepravnika

 

WHITE & CASE

 

18:00 – 19:30
M414
MOOT COURT
MOOT COURT UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Simulované soudní řízení s účastníky univerzity třetího věku, kteří si budou moci vyzkoušet průběh soudního líčení v trestním a civilním řízení.

 

U3V

 

23:00
M231
Meditace
Vyjednej si svůj dort

Meditační cvičení.

 

Studentská mediace Praha