Prohlídky fakulty

NOC FAKULTY
 
REZERVACE

Úvodní slovo

„Tvé dílo rostlo a zrálo v tichu. […] Stavěls novému pokolení dům a byt, naslouchaje tepu a rytmu nově vyvíjejícího se života. Utvářel jsi hmotu, pátraje po zákonu a řádu. Od dělnického domku k paláci a budově veřejné rozpínala se Tvá strůjná myšlenka, jež směřovala vždy k formě pádné epiky.“

Jan Štursa
-Smuteční řeč Jana Štursy u hrobu Jana Kotěry
.

 

Kotěrův odkaz a památka UNESCO

Osud zapříčinil, že původní účel budovy Právnické fakulty byl mnohokrát změněn. Původní výstavba byla určená pro vedení české univerzity a součástí představ a plánů bylo i vystavět současně zrcadlově stejnou budovu pro německou část univerzity na protější straně ulice, avšak oba tyto cíle vzaly za své. Něco však přetrvalo.

 

Existuje tajná chodba do současného hotelu Intercontinental? Jak se podařilo zachránit české studenty před nacistickými vojáky? Zúčastněte se prohlídky budovy a poslechněte si všechny fakta a příběhy, které jsou s ní spojeny.