Noc fakulty

Noc fakulty je celovečerní událost plná bohatého programu, která ukáže, že skutečné hranice práva leží daleko za změtí paragrafů.
Nové i staré trendy v právu budou představeny formou přednášek a debat s největšími odborníky a experty nejenom z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Těšit se můžete na otázky z oblasti moderních technologií, životního prostředí, medicíny, ale i na témata jako právo a literatura nebo na veselé historky s torturou.

Medailonky řečníků

 

Arm. gen. Ing. Petr Pavel, M.A.

Generál Pavel je bývalým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, který donedávna působil jako předseda vojenského výboru NATO. Za skvělé vedení tohoto výboru během nejnáročnějšího období nedávné historie aliance získal na začátku tohoto roku nejvyšší americké vyznamenání, které cizinec může dostat, tedy Legion of Merit.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Profesora Kuklíka jistě všichni znáte. Je českým právníkem, právním historikem, vysokoškolským pedagogem a od roku 2014 také děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2012, 2013 byly jeho publikace Znárodněné Československo a Dlouhé stíny Mnichova oceněny mezi nejvýznamnějšími vědeckými monografiemi vydanými na Univerzitě Karlově a monografie Osvobozené Československo očima britské diplomacie získala v roce 2011 zvláštní cenu rektora UK. Ve svých publikacích se dále také věnoval například dějinám angloamerického práva.
V současnosti je hlavním řešitelem projektu GA ČR Zápisy zasedání exilových vlád a projektu NAKI Ministerstva kultury věnovaného právnímu postavení menšin. V minulosti byl hlavním řešitelem evropského projektu OPPA – Právo pro praxi, který byl zaměřen na rozvoj a inovaci koncepce magisterského studijního programu na PF UK skrze větší využití prakticky orientované a interaktivní výuky, jehož cílem bylo také zřízení Centra praktických právních dovedností (a my studenti za něj děkujeme!)

PhDr. Vladimír Špidla

Doktor Špidla je bývalým premiérem ČR a eurokomisařem, který donedávna působil jako šéf poradců premiéra Bohuslava Sobotky. Momentálně působí jako předseda sociálnědemokratického think-tanku Masarykovy demokratické akademie, jež je občanským sdružením, které se zabývá například pořádáním přednášek, debat a seminářů a spolupracuje na vytváření strategií s ČSSD. V roce 2016 byl vyznamenán Řádem čestné legie za zásluhy rozvoje česko-francouzských vztahů a podporu evropské integrace.

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy, který byl v červnu 2013 jmenován profesorem světových a obecných dějin, získal v roce 2012 společně s egyptologem prof. Miroslavem Bártou Cenu rektora Univerzity Karlovy v Praze za tvůrčí počin roku za knihu Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Dále řídí také časopis Dvacáté století – The Twentieth Century, vydávaný na FF UK v Praze, který obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří svůj výzkum soustředí zejména na světové a obecné politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny 20. století.
Absolvoval velké množství studijních a přednáškových pobytů na zahraničních univerzitách, například ve Velké Británii, Německu, Rakousku, Polsku, Itálii či v Kolumbii.

Chcete vědět více o našich řečnících?

Zobrazit všechny medailonky

Pin It on Pinterest